کافیست در قسمت مشخص شده با rl یک ldr متصل کنید تا به نور حساس شود که بسیار مناسب ساخت چراغ روشنایی اتوماتیک غیر فعال در روز است . همچنین اگر در قسمت rt یک ترمیستور نصب کنید به حرارت هم حساس میشود که البته این یکی را من امتحان نکرده ام .