سلام .به همه
کسی هست مداری برای تشخیص شعله با استفاده از میله یون بهم معرفی کنه ؟یا حداقل به یه منبع معتبر برای تحیقیق دراین مورد اشاره کنه؟ ممنمون میشم کمک کنید .