مقاومت سیمی یکی از اجزای پسیو الکترونیکی می باشد که محدود کننده جریان است. مقاومت سیمی از یک سیم فلزی عایق که دور هسته عایق پیچیده شده، ساخته شده است. انواع مقاومت سیمی عبارت اند از:

  1. مقاومت سیمی دقیق
  2. مقاومت سیمی قدرت
  3. مقاومت لایه ای

#

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت