• دیود قطعه* ای الکترونیکی است که دارای دو سر می باشد.
 • دیود،

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  را در یک جهت از خود عبور می*دهد
 • در جهت مخالف، در مقابل گذر جریان،

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  بسیار بالایی (در حالت ایده آل، بی نهایت) از خود نشان می *دهد


#

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت