سلام
من میخوام برای یه مدار با 1 مقاومت و 1 دیود d1n4148 و یک vdc ولت1
میخوام با دما های مختلف مشخصه ی دیود رو رسم کنم اما وقتی میخوام محور افقی رو برحسب ولتاژ دیود قرار بدم
مینویسه
only 1 expression allowedfor the X variable