سلام، برای معکوس کردن ولتاژ 200 ولت DC 1 آمپر کسی پیشنهادی داره؟