میخواستم بدونم در vhdl چجوری میشه تابع تعریف کرد و بعدش اونو فراخوانی کرد .