سلام خدمت اساتید محترم
چطوری میتونم از چند کانال ADC میکرو STM32F030K6 عمل تبدیل رو انجام بدم. من با CubeMX و توابع HAL دارم کد میزنم اما توی سری میکرو های f1 یه دستوری بود
hadc1.Init.NbrOfConversion که با مشخص کردن Rank میشد کانال های مختلفو انتخاب کرد. اما توی f0 من همچین دستوری رو پیدا نکردم. من هر کدوم از کانال های میکروم به جاهای مختلف مدار وصل شدن و ربطی به هم ندارن، لطفا اگه کسی نمونه کد یا تجربه ای تو این زمینه داره کمک کنه.