من می خواهم بین دو میکرو AVR با ماژول RFM12 ارتباط برقرار کنم
آیا این ماژول کارایی مناسبی داره ؟
اگر ماژول های بهتری سراغ دارید ممنون می شوم معرفی نمایید ؟

http://www.hoperf.com/pro/rfm12.html