دوستان کسی هست که با ای سی LM5106 کار کرده باشه.یا درایورهای ماسفت مثل 2110 یا 2111