سلام عزیزان یه برد Arduino D1 R1 خریداری کردم ولی نمی تونم برنامه ای روش اپلود کنم و با پیغام زیر مواجه می شم
Hard resetting via RTS pin...