لینک مطلب:http://www.sabainfo.ir/newsdetail-15934-fa.html

آیا رودخانه میآ*سیآ*سی آ*پی نیروی برق تولید خواهد کرد؟


از نظر جریان آب رودخانه میآ*سیآ*سیآ*پی قدرتمندترین رودخانه در آمریکا است. اکنون یک سازمان تولیدکننده برق به نام ”فری فلو پاور“ Free flow Power امیدوار است این رودخانه خروشان به قویآ*ترین محل تولید برق تبدیل شود.

به گزارش سرویس علم و فناوری پایگاه اطلاع رسانی صبا به نوشته بولتن بین الملل ،شرکت ماساچوستز Massachusetts co مشغول فعالیت در یک برنامه 3 میلیارد دلاری به منظور قراردادن هزاران توربین برق آبی در رودخانه میآ*سیآ*سیآ*پی است.
شرکت فلوپاور مجوزهای لازم برای مطالعه 59 مکان مناسب در بالادست و پائینآ*دست این رودخانه را برای یافتن مکان ایدهآ*آل به مدت سه سال دریافت کرده است. در صورتی که آنها بتوانند این برنامه را اجرا کنند این توربینآ*ها میآ*توانند 1600 مگاوات برق جدید وارد شبکه کنند. این ظرفیت برق برای تأمین برق 5/1 میلیون خانه کافی خواهد بود. طبق گفته مدیرعامل سازمان فریآ*فلوپاور: ”نیاز مادر اختراع است و یافتن روشآ*های دیگر برای جانشین کردن آنها بجای سوختآ*های فسیلی نتیجه حرکت به سوی این نیاز است“ این موضوع واقعیت دارد. ولی هنوز درمورد اثرت زیست محیطی قراردادن هزاران توربین در این رودخانه یعنی توربینآ*هائی که هر کدام حدود 2 فوت (60 سانتیآ*متر) قطر دارند نگرانی وجود دارد. هزینه این طرح بسیار زیاد است و در مقایسه با نیروگاههای برق آبی سنتی گرانآ*تر است. سازمان فری فلوپاور هنوز امیدوار است هزینه این طرح در مقایسه با هزینه نیروگاههائی که سوختآ*های فسیلی مصرف میآ*کنند رقابتآ*آمیز باشد

۱۳۸۷/۰۹/۰۸
۱۱:۴۹