با سلام
برای توتم پل می شه از دارلینگتون استفاده کرد مثلا tip122 و tip127
استفاده از دارلینگتون برای توتم پل چه محدودیت یا مزایایی رو ایجاد می کنه