ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. #1
  2018/12/19
  8
  0

  Post یکی کردن دو کد در ESP8266

  سلام به همگی
  من دوتا کد برای ESP8266 دارم که میخوام یکی شه
  هر دو از یه لایبری استفاده میکنن و طرز کار جفتشونم یکیه
  اولین کد به اینصورته که وقتی به USB متصل شد به وایفایی که بهش دادیم متصل میشه و میتونیم از طریق یه وب پیج که تو سریال مانیتور نشون داده میشه رنگ ال ای دی RGB رو کنترل کنیم
  دومی هم مثل قبلی و همچیش مثل همه فقط فرقش اینه که بجای RGB دو تا دکمه سادست که ال ای دی ها رو کنترل میکنه
  جفتشون تو Html هستن و از یه وب پیج میان
  خودم سعی کردم یکی کنم تو وب پیج اومد ولی هیچکدوم کار نکرد
  لطفا سریعتر کمک کنید
  اگه بتونید برام یکی شده بفرستید خیلی ممنون میشم.
  کد ها:

  کنترل RGB:

  [FONT=&quot]/*********[/FONT]
  [FONT=&quot] Rui Santos[/FONT]
  [FONT=&quot] Complete project details at https://randomnerdtutorials.com [/FONT]
  [FONT=&quot]*********/[/FONT]

  [FONT=&quot]// Load Wi-Fi library[/FONT]
  [FONT=&quot]#include <ESP8266WiFi.h>[/FONT]

  [FONT=&quot]// Replace with your network credentials[/FONT]
  [FONT=&quot]const char* ssid = "*****";[/FONT]
  [FONT=&quot]const char* password = "*********";[/FONT]

  [FONT=&quot]// Set web server port number to 80[/FONT]
  [FONT=&quot]WiFiServer server(80);[/FONT]

  [FONT=&quot]// Decode HTTP GET value[/FONT]
  [FONT=&quot]String redString = "0";[/FONT]
  [FONT=&quot]String greenString = "0";[/FONT]
  [FONT=&quot]String blueString = "0";[/FONT]
  [FONT=&quot]int pos1 = 0;[/FONT]
  [FONT=&quot]int pos2 = 0;[/FONT]
  [FONT=&quot]int pos3 = 0;[/FONT]
  [FONT=&quot]int pos4 = 0;[/FONT]

  [FONT=&quot]// Variable to store the HTTP req uest[/FONT]
  [FONT=&quot]String header;[/FONT]

  [FONT=&quot]// Red, green, and blue pins for PWM control[/FONT]
  [FONT=&quot]const int redPin = 13; // 13 corresponds to GPIO13[/FONT]
  [FONT=&quot]const int greenPin = 12; // 12 corresponds to GPIO12[/FONT]
  [FONT=&quot]const int bluePin = 14; // 14 corresponds to GPIO14[/FONT]

  [FONT=&quot]// Setting PWM bit resolution[/FONT]
  [FONT=&quot]const int resolution = 256;[/FONT]

  [FONT=&quot]// Current time[/FONT]
  [FONT=&quot]unsigned long currentTime = millis();[/FONT]
  [FONT=&quot]// Previous time[/FONT]
  [FONT=&quot]unsigned long previousTime = 0; [/FONT]
  [FONT=&quot]// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)[/FONT]
  [FONT=&quot]const long timeoutTime = 2000;[/FONT]

  [FONT=&quot]void setup() {[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.begin(115200);[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // configure LED PWM resolution/range and set pins to LOW[/FONT]
  [FONT=&quot] analogWriteRange(resolution);[/FONT]
  [FONT=&quot] analogWrite(redPin, 0);[/FONT]
  [FONT=&quot] analogWrite(greenPin, 0);[/FONT]
  [FONT=&quot] analogWrite(bluePin, 0);[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // Connect to Wi-Fi network with SSID and password[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.print("Connecting to ");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println(ssid);[/FONT]
  [FONT=&quot] WiFi.begin(ssid, password);[/FONT]
  [FONT=&quot] while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {[/FONT]
  [FONT=&quot] delay(500);[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.print(".");[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] // Print local IP address and start web server[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("WiFi connected.");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("IP address: ");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println(WiFi.localIP());[/FONT]
  [FONT=&quot] server.begin();[/FONT]
  [FONT=&quot]}[/FONT]

  [FONT=&quot]void loop(){[/FONT]
  [FONT=&quot] WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients[/FONT]

  [FONT=&quot] if (client) { // If a new client connects,[/FONT]
  [FONT=&quot] currentTime = millis();[/FONT]
  [FONT=&quot] previousTime = currentTime;[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port[/FONT]
  [FONT=&quot] String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client[/FONT]
  [FONT=&quot] while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected[/FONT]
  [FONT=&quot] currentTime = millis();[/FONT]
  [FONT=&quot] if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,[/FONT]
  [FONT=&quot] char c = client.read(); // read a byte, then[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.write(c); // print it out the serial monitor[/FONT]
  [FONT=&quot] header += c;[/FONT]
  [FONT=&quot] if (c == '\n') { // if the byte is a newline character[/FONT]
  [FONT=&quot] // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.[/FONT]
  [FONT=&quot] // that's the end of the client HTTP request, so send a response:[/FONT]
  [FONT=&quot] if (currentLine.length() == 0) {[/FONT]
  [FONT=&quot] // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)[/FONT]
  [FONT=&quot] // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("HTTP/1.1 200 OK");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("Content-type:text/html");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("Connection: close");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println();[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // Display the HTML web page[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<!DOCTYPE html><html>");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css\">");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<script src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jscolor/2.0.4/jscolor.min.js\"></script>");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("</head><body><div class=\"container\"><div class=\"row\"><h1>Room Light Color</h1></div>");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<a class=\"btn btn-primary btn-lg\" href=\"#\" id=\"change_color\" role=\"button\">Change Color</a> ");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<input class=\"jscolor {onFineChange:'update(this)'}\" id=\"rgb\"></div>");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<script>function update(picker) {document.getElementById('rgb').innerHTML = Math.round(picker.rgb[0]) + ', ' + Math.round(picker.rgb[1]) + ', ' + Math.round(picker.rgb[2]);");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("document.getElementById(\"change_color\").href=\"?r\" + Math.round(picker.rgb[0]) + \"g\" + Math.round(picker.rgb[1]) + \"b\" + Math.round(picker.rgb[2]) + \"&\";}</script></body></html>");[/FONT]
  [FONT=&quot] // The HTTP response ends with another blank line[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println();[/FONT]

  [FONT=&quot] // Request sample: /?r201g32b255&[/FONT]
  [FONT=&quot] // Red = 201 | Green = 32 | Blue = 255[/FONT]
  [FONT=&quot] if(header.indexOf("GET /?r") >= 0) {[/FONT]
  [FONT=&quot] pos1 = header.indexOf('r');[/FONT]
  [FONT=&quot] pos2 = header.indexOf('g');[/FONT]
  [FONT=&quot] pos3 = header.indexOf('b');[/FONT]
  [FONT=&quot] pos4 = header.indexOf('&');[/FONT]
  [FONT=&quot] redString = header.substring(pos1+1, pos2);[/FONT]
  [FONT=&quot] greenString = header.substring(pos2+1, pos3);[/FONT]
  [FONT=&quot] blueString = header.substring(pos3+1, pos4);[/FONT]
  [FONT=&quot] /*Serial.println(redString.toInt());[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println(greenString.toInt());[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println(blueString.toInt());*/[/FONT]
  [FONT=&quot] analogWrite(redPin, redString.toInt());[/FONT]
  [FONT=&quot] analogWrite(greenPin, greenString.toInt());[/FONT]
  [FONT=&quot] analogWrite(bluePin, blueString.toInt());[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] // Break out of the while loop[/FONT]
  [FONT=&quot] break;[/FONT]
  [FONT=&quot] } else { // if you got a newline, then clear currentLine[/FONT]
  [FONT=&quot] currentLine = "";[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] } else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,[/FONT]
  [FONT=&quot] currentLine += c; // add it to the end of the currentLine[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] // Clear the header variable[/FONT]
  [FONT=&quot] header = "";[/FONT]
  [FONT=&quot] // Close the connection[/FONT]
  [FONT=&quot] client.stop();[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("Client disconnected.");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("");[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]}[/FONT]


  کد دکمه ها:

  [FONT=&quot]/*********[/FONT]
  [FONT=&quot] Rui Santos[/FONT]
  [FONT=&quot] Complete project details at https://randomnerdtutorials.com [/FONT]
  [FONT=&quot]*********/[/FONT]

  [FONT=&quot]// Load Wi-Fi library[/FONT]
  [FONT=&quot]#include <ESP8266WiFi.h>[/FONT]

  [FONT=&quot]// Replace with your network credentials[/FONT]
  [FONT=&quot]const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";[/FONT]
  [FONT=&quot]const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";[/FONT]

  [FONT=&quot]// Set web server port number to 80[/FONT]
  [FONT=&quot]WiFiServer server(80);[/FONT]

  [FONT=&quot]// Variable to store the HTTP request[/FONT]
  [FONT=&quot]String header;[/FONT]

  [FONT=&quot]// Auxiliar variables to store the current output state[/FONT]
  [FONT=&quot]String output5State = "off";[/FONT]
  [FONT=&quot]String output4State = "off";[/FONT]

  [FONT=&quot]// Assign output variables to GPIO pins[/FONT]
  [FONT=&quot]const int output5 = 5;[/FONT]
  [FONT=&quot]const int output4 = 4;[/FONT]

  [FONT=&quot]// Current time[/FONT]
  [FONT=&quot]unsigned long currentTime = millis();[/FONT]
  [FONT=&quot]// Previous time[/FONT]
  [FONT=&quot]unsigned long previousTime = 0; [/FONT]
  [FONT=&quot]// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)[/FONT]
  [FONT=&quot]const long timeoutTime = 2000;[/FONT]

  [FONT=&quot]void setup() {[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.begin(115200);[/FONT]
  [FONT=&quot] // Initialize the output variables as outputs[/FONT]
  [FONT=&quot] pinMode(output5, OUTPUT);[/FONT]
  [FONT=&quot] pinMode(output4, OUTPUT);[/FONT]
  [FONT=&quot] // Set outputs to LOW[/FONT]
  [FONT=&quot] digitalWrite(output5, LOW);[/FONT]
  [FONT=&quot] digitalWrite(output4, LOW);[/FONT]

  [FONT=&quot] // Connect to Wi-Fi network with SSID and password[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.print("Connecting to ");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println(ssid);[/FONT]
  [FONT=&quot] WiFi.begin(ssid, password);[/FONT]
  [FONT=&quot] while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {[/FONT]
  [FONT=&quot] delay(500);[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.print(".");[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] // Print local IP address and start web server[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("WiFi connected.");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("IP address: ");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println(WiFi.localIP());[/FONT]
  [FONT=&quot] server.begin();[/FONT]
  [FONT=&quot]}[/FONT]

  [FONT=&quot]void loop(){[/FONT]
  [FONT=&quot] WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients[/FONT]

  [FONT=&quot] if (client) { // If a new client connects,[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port[/FONT]
  [FONT=&quot] String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client[/FONT]
  [FONT=&quot] currentTime = millis();[/FONT]
  [FONT=&quot] previousTime = currentTime;[/FONT]
  [FONT=&quot] while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected[/FONT]
  [FONT=&quot] currentTime = millis(); [/FONT]
  [FONT=&quot] if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,[/FONT]
  [FONT=&quot] char c = client.read(); // read a byte, then[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.write(c); // print it out the serial monitor[/FONT]
  [FONT=&quot] header += c;[/FONT]
  [FONT=&quot] if (c == '\n') { // if the byte is a newline character[/FONT]
  [FONT=&quot] // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.[/FONT]
  [FONT=&quot] // that's the end of the client HTTP request, so send a response:[/FONT]
  [FONT=&quot] if (currentLine.length() == 0) {[/FONT]
  [FONT=&quot] // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)[/FONT]
  [FONT=&quot] // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("HTTP/1.1 200 OK");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("Content-type:text/html");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("Connection: close");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println();[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // turns the GPIOs on and off[/FONT]
  [FONT=&quot] if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) {[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("GPIO 5 on");[/FONT]
  [FONT=&quot] output5State = "on";[/FONT]
  [FONT=&quot] digitalWrite(output5, HIGH);[/FONT]
  [FONT=&quot] } else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) {[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("GPIO 5 off");[/FONT]
  [FONT=&quot] output5State = "off";[/FONT]
  [FONT=&quot] digitalWrite(output5, LOW);[/FONT]
  [FONT=&quot] } else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("GPIO 4 on");[/FONT]
  [FONT=&quot] output4State = "on";[/FONT]
  [FONT=&quot] digitalWrite(output4, HIGH);[/FONT]
  [FONT=&quot] } else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("GPIO 4 off");[/FONT]
  [FONT=&quot] output4State = "off";[/FONT]
  [FONT=&quot] digitalWrite(output4, LOW);[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // Display the HTML web page[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<!DOCTYPE html><html>");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");[/FONT]
  [FONT=&quot] // CSS to style the on/off buttons [/FONT]
  [FONT=&quot] // Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // Web Page Heading[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<body><h1>ESP8266 Web Server</h1>");[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5 [/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<p>GPIO 5 - State " + output5State + "</p>");[/FONT]
  [FONT=&quot] // If the output5State is off, it displays the ON button [/FONT]
  [FONT=&quot] if (output5State=="off") {[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");[/FONT]
  [FONT=&quot] } else {[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");[/FONT]
  [FONT=&quot] } [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4 [/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<p>GPIO 4 - State " + output4State + "</p>");[/FONT]
  [FONT=&quot] // If the output4State is off, it displays the ON button [/FONT]
  [FONT=&quot] if (output4State=="off") {[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");[/FONT]
  [FONT=&quot] } else {[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println("</body></html>");[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] // The HTTP response ends with another blank line[/FONT]
  [FONT=&quot] client.println();[/FONT]
  [FONT=&quot] // Break out of the while loop[/FONT]
  [FONT=&quot] break;[/FONT]
  [FONT=&quot] } else { // if you got a newline, then clear currentLine[/FONT]
  [FONT=&quot] currentLine = "";[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] } else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,[/FONT]
  [FONT=&quot] currentLine += c; // add it to the end of the currentLine[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot] // Clear the header variable[/FONT]
  [FONT=&quot] header = "";[/FONT]
  [FONT=&quot] // Close the connection[/FONT]
  [FONT=&quot] client.stop();[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("Client disconnected.");[/FONT]
  [FONT=&quot] Serial.println("");[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]}[/FONT]
  ویرایش توسط Kiarashkn : 2019/08/05 در ساعت 16:07
 2. #2
  2019/08/13
  1
  0

  پاسخ : یکی کردن دو کد در ESP8266

  سلام
  من میخوام با این ماژول وصل شم به اینترنت و از طریق اینترنت یک رله رو کنترل کنم کسی میتونه کمکم کنه
  یعنی ماژول وصل شه به مودم وایفای و از راه دور سایت رو باز کنم و از طریق دکمه ها خاموش روشنش کنم
  ممنون میشم راهنمایی کنید خیلی وقته دنبال این پروژه هستم
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

 1. ریست شدن عجیب ESP8266 هنگام کار کردن با GSM
  توسط IMAN4K در انجمن ماژول های شبکه و WIFI
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2018/06/01, 13:00
 2. پروگرام کردن WI-FI ESP8266
  توسط arsalanse در انجمن ماژول های شبکه و WIFI
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2018/02/01, 11:10
 3. مشکل در اضافه کردن esp8266 به آردونیو
  توسط majid1232 در انجمن ماژول های شبکه و WIFI
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2018/01/04, 17:56
 4. داغ کردن ماژول ESP8266 با آردوینو
  توسط asdsf در انجمن ماژول های شبکه و WIFI
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2017/11/23, 14:40
 5. قهر کردن ماژول ESP8266
  توسط arvinfx در انجمن ماژول های شبکه و WIFI
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2016/12/30, 23:22

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •