سلام عزیزان. ایا استفاده از مقاومت در دقیقا ورودی لامپ ۲۲۰ ولت برای کاهش خیلی کم نور و بالا بردن طول عمر جدا از مبحث برق مصرفی و مسایل خیلی فنی امکان پذیر هست؟ چون من انجام دادم و ظاهر خوب جواب داده. با این کار لامپ خیلی کم ,کمنور میشه البته به اهم مقاومت بستگی داره و طول عمر خیلی بالا تر میره