سلام. روشی برای تعویض چیپ ال ای دی سوخته آیا وجود داره؟ آیا میشه به جای ال ای دی سوخته مقاومت استفاده کرد؟