سلام خدمت اساتید
یک خازن تریمر معیوب از روی برد باز کردم
مقدار ظرفیت روی اون هیچ چیزی ننوشته.۳پایه و رنگ خاکستری هست
با خازن سنج هم که تست میکنم ظرفیتش نوسان داره در حد چند۱۰ نانو