سلام یک مدار فرستنده و گیرنده می خوام برای کوادکوبتر که چهارتا موتور کنترل کنه اگر مدار خوب و ساده دارین بزارین.