سلام دوستان من یه اتوی مو دارم 50واتی هستش یه مقاومت سر راهش بوده که ذغال شد رنگاش مشخص نیست کسی میدونه معمولا چند اهم باس باشه فقط میدونم 6 خطه بوده تو رو خدا کمک کنید