سلام دوستان ایا میشه ترانس تلویزیون crt رو به برق وصل کرد چون قبلش تو تو مدار برق مستقیم شده تو ورودیش واینکه ولتاژهای وآمپر خروجیشون چنده ؟