مداری میخام که ۶۰ ولت ورودی بخوره قابل تنظیم باشه از ولتاژش کسر نشه خروجیش تا صفر تا ۶۰ ولت باشه فقط همون باشه
اگه جریانش هم تنظیم بشه خیلی خوبه