با سلام
میدونید که در بهینه سازی یا رگرسیون یا ... روشهای مختلفی برای برآورد خطا و استفاده از اون هست.
دو تا از اصلیترینشون مربع مجذور خطا و دیگری قدرمطلق خطاست. که معمولا اولی به دومی ترجیح داده میشه.
لطفا اگر مقاله یا اطلاعاتی در این مورد دارید به اشتراک بذارید