باسلام
کسی لطف میفرماید مفهوم mega mosfet در بعضی از دیتا شیت ها میاد،چی هست؟
مثل:IXTH 13N110
باتشکر.