سلام
من تیم شیلد رو از eca خریدم و طبق گفته سایت درایور این lcd آی سی ili9325 هست

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


ولی وقتی میخوام راه اندازیش کنم یه صفحه سفید کیاد و هیچی نشون نمیده
تو اینترنت خوندم این ال سی دی ها ای سی درایور مختلفی دارن از کجا باید بفهمیم ای سی درایور این ال سی دی چیه ؟؟
این هم نتیجه برنامه LCD_ID_Readreg که تو خود کتابخونه بود
[FONT=Yekan]Read Registers on MCUFRIEND UNO shield[/FONT]controllers either read as single 16-bit
e.g. the ID is at readReg(0)
or as a sequence of 8-bit values
in special locations (first is dummy)


reg(0x0000) 00 00 ID: ILI9320, ILI9325, ILI9335, ...
reg(0x0004) 00 00 00 00 Manufacturer ID
reg(0x0009) 00 00 61 00 00 Status Register
reg(0x0061) 00 00 RDID1 HX8347-G
reg(0x0062) 00 00 RDID2 HX8347-G
reg(0x0063) 00 00 RDID3 HX8347-G
reg(0x0064) 00 00 RDID1 HX8347-A
reg(0x0065) 00 00 RDID2 HX8347-A
reg(0x0066) 00 00 RDID3 HX8347-A
reg(0x0067) 00 00 RDID Himax HX8347-A
reg(0x0070) 00 00 Panel Himax HX8347-A
reg(0x00A1) 00 00 00 00 00 RD_DDB SSD1963
reg(0x00B0) 00 00 RGB Interface Signal Control
reg(0x00B4) 00 02 Inversion Control
reg(0x00B6) 00 0A 82 27 04 Display Control
reg(0x00B7) 00 07 Entry Mode Set
reg(0x00BF) 00 00 00 00 00 00 ILI9481, HX8357-B
reg(0x00C0) 00 21 00 00 00 00 Panel Control
reg(0x00CC) 00 39 Panel Control
reg(0x00D0) 00 00 00 Power Control
reg(0x00D2) 00 00 00 03 03 NVM Read
reg(0x00D3) 00 00 93 40 ILI9341, ILI9488
reg(0x00DA) 00 00 RDID1
reg(0x00DB) 00 00 RDID2
reg(0x00DC) 00 00 RDID3
reg(0x00EF) 00 00 00 00 00 00 ILI9327
reg(0x00F2) 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Adjust Control 2
reg(0x00F6) 00 01 00 00 Interface Control