سلام. قصد دارم برنامه ی کدویژنی بنویسم، که یک کاراکتر رو
به صورت بی سیم با ماژول های ask tx433 rx433 ارسال کنه و میکروی
دوم دریافت کنه. بدون ماژول کار میکنه ولی با ماژول به مشکل برخورد کردم
از ارتباط usart استفاده کردم