سلام
می خواستم ببینم میشه با fpga مذکور و البته با استفاده از ip core های خود ise یک sdram رو راه اندازی کرد ؟
من برای پین های بیش ترش رو دیدم از MIG استفاده کردن ولی برای پکیج 144 این core غیرفعال هست
باید چیکار کنم خودم بنویسم؟