سلام،
یک پروژه پی سی بی که توسط آلتیوم دیزاینر طراحی شده در اختیار داریم. چگونه می توان شماره قطعات و ... از اطلاعات قطعات پاک کرد تا از طرح زمانی که برای ساخت ارسال می شود حفاظت گردد؟

با تشکر