سلام
میخواستم بدونم چطور میشه شکل سیگنال یک فایل صوتی را با استفاده از مطلب رسم کرد وسپس آن را با نویز سفید جمع کرد.