سلام
من یک قفل برقی دارم که یک موتور dc کوچک دارد و با اعمال ولتاژ ۵ ولت موتور زبانه را جلو حرکت میدهد و با اعمال قطب برعکس زبانه را عقب میکشد
یک ماژول اماده میخواستم که فقط این کار را برای من بکن هر زمان ولتاژ ۵ ولت بهش داده بشود حدود ۲ تا ۳ ثانیه یک رله را وصل کند و قطع کند حتی اگر ولتاژ ۵ ولت ثابت همچانان وصل بماند
و هر زمان ولتاژ ۵ ولت قطع شد و وصل شد این کار را دوباره انجام بدهد
در اصل من با یک ریموت میتونم زبانه را جلو بکشم ولی عقب کشیدن را میخوام nc رله انجام بدهد که یکسره وصل است
امدیوارم قابل درک باشد