سلام
من امروز یه منبع تغذیه گرفتم با مشخصات ۵/۱۴ ولت و سه آمپر.
میخاستم ببینم این ۵/۱۴ رو به رسپبری بدم میسوزه یا چی؟