سلام
یک دستگاه ترانس سویچینگ 5ولت 40امپر دارم که بعد از اتصال
برق نیم ساعت دیگه روشن میشه ...
خازن های اصلی باد کرده بود عوض کردم درست نشد..
دوستان نظری ندارند؟؟