سلام دوستان خسته نباشيد
در خصوص راه اندازي ماژول nrf24l01 من يك مشكل دارم و اون هم اينكه در حالت عادي سمت فرستنده فرمان رو ارسال ميكنه و سمت گيرنده هم اونو دريافت ميكنه ولي
مشكل از اونجا شروع ميشه كه اگر ماژول ريموت فرستنده از ماژول گيرنده دور بشه و يا يكي از پايه هاي ارتباط spi رو عمدا قطع كنم
آخرين دستور ارسالي درگيرنده باقي ميمونه
.
اگر كسي از دوستان بتونه منو كمك كنه خيلي ممنون ميشم .
فرستنده :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<RF24.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<nRF24L01.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<SPI.h>


RF24 radio(9, 10);
const byte rxAddr[6] = "00001";
int DATA[2];


void setup() {


radio.begin();
radio.setRetries(15, 15);
radio.openWritingPipe(rxAddr);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {


DATA[0] = digitalRead(2);
DATA[1] = digitalRead(3);
radio.write(DATA, sizeof(DATA));
delay(100);
}
گيرنده :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<RF24.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<nRF24L01.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<SPI.h>


RF24 radio(9, 10);
const byte rxAddr[6] = "00001";
int DATA[2];


void setup() {


radio.begin();
radio.openReadingPipe(0, rxAddr);
radio.startListening();
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop() {


while (radio.available()) {
radio.read(DATA, sizeof(DATA));
digitalWrite(2, !DATA[0]);
digitalWrite(3, !DATA[1]);
}
}