سلام. بنده نیاز به طراحی و ساخت بوردی دارم که سنسورهایی که خروجی جریان دارند را تست کند و سالم یا خراب بودن سنسور را اعلام کند.
برای سنسورهای با خروجی ولتاژ نیز اگر بشه میخام این کار رو کسی برایم انجام دهد.
دوستانی که تواناییشو دارند راهنمایی کنند یا راه ارتباطی به بنده دهند تا در مورد ساخت این بورد از کمکشون استفاده کنم. هزینه مورد نیاز هم پرداخت میشود