سلام به شما که الآن دارید این تایپیک را می خوانید و تسلیت به مناسبت شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
یک مثال در اینترنت پیدا کردم که با استفاده از یک عدد روتاری و آردیونو میکرو ، فرمان کلید جهت نمای چپ و راست روی کیبرد را می دهد.
کد:
#include <Keyboard.h>

//Rotary encoder
#define outputA 15
#define outputB 14
int counter = 0; 
int aState;
int aLastState; 


void setup() {
 // put your setup code here, to run once:


 //Rotary


 pinMode (outputA,INPUT);
 pinMode (outputB,INPUT);
 // Reads the initial state of the outputA
 aLastState = digitalRead(outputA);  
}


void rotaryAction(int dir) {
 if (dir>0) {
  Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW);
 }
 else {
  Keyboard.press(KEY_RIGHT_ARROW);
 }
 Keyboard.releaseAll();
}


//------------------MAIN LOOP-------------------------
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly: 
 //Size
 aState = digitalRead(outputA);
 if (aState != aLastState){ 
  if (digitalRead(outputB) != aState) { 
   //counter ++;
   rotaryAction(1);
  } else {
   //counter --;
   rotaryAction(-1);
  }
 //Serial.print("Position: ");
 //Serial.println(counter);
 } 
 aLastState = aState; 
}
حالا اگر بخواهم از 2 یا چند عدد بیشتر روتاری استفاده کنم طریقه اتصال پایه ها به برد (شماتیک) و نحوه کد دهی برای آنها چگونه است.

*جهت اطلاع دوستان بنده هچی در مورد کد نویسی بلد نیستم و فقط می توانم کپی - پیست کنم. اینم گفتم که اگر خواستید کمک کنید یا خیلی ساده بیان کنید یا به صورت جهادی یک کد برای 3 عدد روتاری نوشته شود. (مثل کدی که در بالا قرار دادم) برای کیبرد باشد. (البته می توانم دستور کلید های کیبرد را عوض کنم، اونم با کپی و پیست از اینترنت).
پیشایش از راهنماییتان ممنونم.