سلام آلتیوم نصب کردم چرا صفحه ای نمیاد؟؟

این ورژن 16.1 هستش و کرکشم کامل نصبه
ورژن 17.1.9 هم نصب کردم بازم هین مشکلو دارم.
کسی میدونه چرا؟