سلام
دو تا میکرو stm32f051c8 دارم که هر کدام روی یک برد جداگانه مونتاژ شده و این بردها تفاوت زیادی با هم ندارند
برد اول به خوبی کار می کنه و برنامه می گیره
ولی برد دوم یک بار برنامه گرفت و درست هم کار نکرد و از طرفی روی پین ریست میکرو فرکانس 310 هرتزی وجود داره که نمی دونم علتش چیه
یعنی ممکنه میکرو از داخل به لحاظ سخت افزاری مشکل پیدا کرده باشه
این هم بگم که مقاومت پول آپ هم داره(پایه ریست) تا به حال به این مشکل برخورد نکرده بودم
؟؟؟؟