چه جوری میتونم توان..بهره .. جریان.. قطب و صفر رو تو Hspice بدست بیارم
ینی نوشتن
Op.
Tf.
کافیه؟