سلام دوستان
چند تا سوال داشتم

چهار تا سی او بی ۳ وات دارم میخوام همه رو با یک درایور روشن کنم باید از درایور ۱۲-۸ وات استفاده کنم یا درایور ۱۸-۱۲ وات. دیدم روی بعضی درایورها نوشته ۸-۱۲ یک وات. من کدوم رو باید انتخاب کنم؟ایا ۸-۱۲ وات با ۸-۱۲ ی وات فرق دراه؟
دوم اینکه باید به صورت سری ببندم لامب ها رو یا موازی؟
تشکر