سلام خدمت دوستان عزیز.
میخوام در این موضوع مگنو متر عملی با مدار شماتیک و کد هگز و تمامی فوت و فن درست کردن اون برای تمام دوستان را اسان کنیم و با کمک شما عزیزان این موضوع جلو ببریم تا دست دلالان سودجو را کوتاه کنیم . دلالاد با درست کردن این مدار در بازاز اونو بازار سیاه کردن و قیمتهای نجومی رو اون میزارن .به امید موفقیت تمام دوستان زحمت کش.