من یک ماژول ZF-2 تهیه کردم که دنبال manual و چگونه ارتباط دهی ان هستم که در این مورد سرچ هایی انجام دادم و پیدا نکردم اگر کسی اطلاعاتی دارد در اختیارم بگذارد ممنون میشم.