سلام دوستان. آیا با سینتی سایزر میشه تمامی رنج های فرکانسی موج am از 530 کیلوهرتز تا 1600 کیلوهرتز تولید کرد یعنی روی تمام فرکانس های موج am به شکل یک کیلو یک کیلو قفل کرد؟؟ یعنی در خروجی مثلا 501 کیلو یا 502 کیلو یا 503 کیلو و ... داشت؟ با داشتن فرکانس مرجع خوب. من خیلی در مورد pll و سینتی سایزر اطلاعات ندارم. مطلب هم خوندم ولی چیزی زیادی دستگیرم نشد.
برای طراحی فرستنده موج am سوال میکنم.