سلام.بنده میخواهم بدونه برای تغذیه ماژول کاهنده ولتاژ که ولتاژخروجی بین ۱.۵تا ۳۰ ولت قابل تغییر میباشد ،میتوان از تغذیه سویچینگ استفاده نمود؟