سلام روزتون بخیر .
دوستان بنده قصد دارم سیستمی بنویسم ، که در اون آردوینو در هر 2 ثانیه به سروری که خودم طراحی کردم درخواست GET میفرسته و با توجه به پیام های احتمالی که روی سرور هست در مورد یک رله یا ال ای دی تصمیم گیری میکنه ( روشن یا خاموش میشه ) . سیستم به صورت عادی خیلی خوب کار میکنه و در 4-5 ساعت ، خیلی خوب پیش میره . اما بعد از تقریبا یک روز که سیستم روشن هست ، دیگه درخواست GET به سرور ارسال نمیشه . در واقع با بررسی LOG سرورم دیدم که اصلا هیچ درخواست GET ــی بهش نمیرسه که بخواد پاسخ بده .
سیستم سخت افزاریم از یه برد آردوینو اونو و یه ESP-1 + رله تشکیل شده . که البته بگم از هیچ مقاومت و خازنی استفاده نکردم بین این اتصالات ... نمیدونم چقدر تاثیر داره چون اطلاعات خودم در مورد سخت افزار تکمیل نیست و فارغ التحصیل نرم افزار هستم .
کد های سیستم رو اینجا ببینید :
کد:
#include <ArduinoJson.h>
#include <WiFiEsp.h>
#include <WiFiEspClient.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial1(10,11);


char ssid[] = "AZaz";      // your network SSID (name)
char pass[] = "Az8833394";    // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;   // the Wifi radio's status
int Relay = 13;


char server[] = "azimi.ir";
unsigned long lastConnectionTime = 0;     // last time you connected to the server, in milliseconds
const unsigned long postingInterval = 1000L; // delay between updates, in milliseconds
WiFiEspClient client;


void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 
 pinMode(Relay, OUTPUT); 
 Serial.begin(115200);
 Serial1.begin(9600);
 WiFi.init(&Serial1);
 if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
  Serial.println(F("WiFi shield not present"));
  // don't continue
  while (true);
 }


 while ( status != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(F("Attempting to connect to WPA SSID: "));
  Serial.println(ssid);
  // Connect to WPA/WPA2 network
  status = WiFi.begin(ssid, pass);
 }


 Serial.println(F("You're connected to the network"));
// printWifiStatus();
}


void loop() {
 while (client.available()) {
 char c = client.read();
 char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";
 if (!client.find(endOfHeaders)) {
  Serial.println(F("Invalid response"));
  return;
 }
 const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_ARRAY_SIZE(2) + 80;
 DynamicJsonDocument doc(capacity);
 DeserializationError error = deserializeJson(doc, client);
 if (error) {
  Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
  Serial.println(error.c_str());
  return;
 }
   int count = doc["counts"];
   if(count == 1){
    int relay = doc["message"];
    int cmd = doc["val"];
    digitalWrite(relay , cmd);
   }
 }
 if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
  httpRequest();
  
 }
}


void httpRequest()
{
 
 Serial.println();
  
 // close any connection before send a new request
 // this will free the socket on the WiFi shield
 client.stop();


 // if there's a successful connection
 if (client.connect(server, 80)) {
  client.println(F("GET /check/ HTTP/1.1"));
  client.println(F("Host: azimi.ir"));
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  // note the time that the connection was made
  lastConnectionTime = millis();
 }
 else {
  // if you couldn't make a connection
  Serial.println(F("Connection failed"));
 }
}
متخصصین عزیز ، چندتا سوال ؛
1- به نظرتون چرا سیستم بعد از یک روز هنگ میکنه ؟ آردوینو اونو داره کم میاره یا ESP8266 ؟
2- به نظرتون راه حل جایگزین چیه ؟ مشکل نرم افزاری هست ؟ کجای نرم افزار به نظرتون ایراد داره ؟
3- اگر سخت افزاری هست ، چه ماژولی رو پیشنهاد میکنید که جایگزین ESP یا حتی خود آردوینو بشه ؟
4- من این پروژه رو برای کار صنعتی میخوام .درواقع برای هوشمند سازی منازل هست و قرار هست سیستم هر روز روشن باشه و انتظار دارم حداقل 1-2 سال بتونه با این شرایط روشن بمونه و کار کنه ! آیا به نظرتون امکان پذیر هست ؟ یا اگر امکان پذیر نیست ، چه سخت افزاری رو پیشنهاد میکنید که کشش این زمان رو داشته باشه ؟