سلام
یکی از این بچه ها فامیل که 6 سالش بوده و رفته از زیر میز تلفن منو به برق وصل کرده و دیده جرقه زده از برق کشیده فرار کرده
بعد منم متوجه شدم اینجوریه تلفن رو باز کردم و توی برد آثار سوختگی ندیدم
بعد یه قطعه شبیه به دیود بود که کاتد و آند نداشت اون ورودی برق تلفن رو اتصال کوتاه کرده بود
قطعه رو در آوردم و تلفن روشن شده و کار میکنه
میخواستم ببینم این قطعه رو در آوردم به مرور زمان مشکلی ایجاد نمیکنه ؟