سلام دوستان
در آلتیوم اگر بخواهم یک مسیر بدون توجه به شماتیک در pcb رسم کنم باید چه کار کرد ؟
در هنگام رسم مسیر فقط پایه های متصل در شماتیک پر رنگ میشوند و مابقی پایه ها کم رنگ و غیر قابل اتصال .
چه کار باید کرد ؟