سلام دوستان خسته نباشید
برنامه یی وجود ندارد که دیتا شکل تمام icو ترانزیستور ها را داشته باشد
یا برای محاسبه های المان های دیگه
چون به خاطر یه ترانزیستور باید کل اینترنت را بگردم
یا هیچ سایت خواصی وجود ندارد که فارسی باشد
ممنون