سلام
یه پخش پراید به من رسیده و صاحب قبلیش رمزشو فراموش کرده بود من رمزشو برداشتم و دوبار کلید ^ رو میزدم و روشن میشد
امروز روشنش کردم دیدم صفحه ال سی دیش کار نمیکنه و فقط آی سی آمپلی و چراغای رو پنلش روشنه
روی مدار هیچ آثار سوختگی ندیدم و همه چی سالم سر جاش بود
چیکارش کنم؟