سلام
کسی میدونه من چطوری میتونم یه تلفن معمولی که کالرآی دی هم داره رو به برد میکرو وصل کنم و برنامه ای بنویسم که هر وقت خواستم تلفن زنگ بخوره و شماره دلخواه منو رو تلفن نمایش بده؟
اینو میدونم برای زنگ خوردن تلفن باید ولتاژ متناوب 70ولتی تولید کنم و بدم به تلفن، اما برای شماره ای که میخوام رو تلفن بیوفته نمیدونم باید چیکار کنم...