سلام من یه خازن سرامیکی رو ظرفیت رو نمیدونم میخواستم ببینم میتونم خازن هم دندازه و سرامیکیش رو بزارم
کار میکنه مدار؟