سلام
نیاز به یک ماژول دارم که چک کند یک اتصال برقرار است یا خیر
تغریبا شبیه چک کردن no,nc
ایزوله از ولتاژ باشد.یعنی اگر ولتاژی در سیم ها جریان داشت آسیبی نرساند

درحالت عادی میتوان یک ولتاژ کم در یک سیم جریان داد وبه یکی از پینهای آردوینو فرستاد وآنرا چک کردولی نیاز به یک ماژول با کارایی بهتر دارم

نمونه استفاده: یک چشمی دزدگیر فارغ از منبع تغذیه اش دو سیم دارد که با حالت nc یا no فعال شده یا اصطلاحا تحریک میشود وبا آن دزگیر اصلی را فعال میکند
حال میخواهیم همین را با آردوینو یا یک ماژول انجام دهیم-منظور فقط چشمی تنها وچک کردن تحریک شدن آن یا همان وصل شدن دو سیم آن است

بهترین راه حل چیست؟